Harige Muisspin

Drassodes pubescens


De Harige Muisspin Drassodes pubescens is een spin die voorkomt in graspollen in beboste gebieden, onder stenen en in strooisel. De spin houdt van erg droge, schrale plekken.