Harige Ratelaar

Rhinanthus alectorolophus


De Harige Ratelaar Rhinanthus alectorolophus is een zeer zeldzame plant die groeit op een vochtige, kalkhoudende en voedselrijke bodem op droge graslanden, krijthellingen, uiterwaarden, duinvalleien en weilanden.

Deze plant bloeit van mei tot juli met gele bloemen die in aarvormige trossen staan. De kelk is behaard. De bladeren zijn lancetvormig.

Het is een halfparasiet op grassen en soms op vlinderbloemigen zoals Klaver-soorten.

Deze soort kan, in tegenstelling tot de Kleine Ratelaar wel bemesting verdragen.

De kleverige zaden worden verspreid door de mens, via het hooi en soms ook via het water.