Haring

Clupea harengus


De Haring Clupea harengus is een vis met een lengte van 25 tot 35 cm.

Het is een slanke zeevis, die reusachtig grote scholen vormt. Overdag houden deze scholen zich in diepere waterlagen op. ’s Nachts komen ze omhoog. In de Noordzee komt de Haring voor op plaatsen waar het water van de warme zuidelijke Golfstroom zich vermengt met het koudere van de noordelijke.

Deze soort kan door overbevissing in combinatie met klimaatverandering verdwijnen. Een verandering van zeestromen oefent een grote invloed uit op deze vis.

Haringlarven worden vervoerd van de kraamkamers in de noordwestelijke Noordzee naar de kinderkamers in de oostelijke Noordzee. Op lange termijn kan de klimaatverandering ervoor zorgen dat de Haring over een grote afstand migreert, net als trouwens de Kabeljauw Gadus morhua en de Makreel Scomber scombrus.

De visquota moeten worden afgestemd op deze veranderingen.