Harlekijn

Orchis morio

De Harlekijn Orchis morio komt voor in volle zon, op vrij vochtige gronden, dikwijls met invloed van basische kwel zoals blauwgraslanden, schrale hooilanden en vochtige duingraslanden. Men vindt deze plant veelal op plaatsen waar 2 grondsoorten aanwezig zijn, zoals zand en klei, kleihoudend veen of krijt bedekt met een leemlaagje. Het is een orchidee die van april tot juni getooid is met witte en/of paarse bloemen. De plant wordt 8 tot 30 cm hoog. De bladeren zijn lancetvormig; de wortel is een knol.

Deze plant is zeer gevoelig voor fosfaten.  

Deze orchidee is niet erg kieskeurig wat betreft de schimmels waarmee de soort in symbiose leeft. De plant wordt bestoven door hommels, enkele soorten zandbijen, groefbijen en de Honingbij Apis mellifera

De voornaamste bedreigingen voor deze plant zijn de vermesting, de verzuring, de verdroging en de aantasting van de leefgebieden. Het is een graslandplant van oude cultuurlandschappen. Een te intensieve begrazing en het gebruik van herbiciden doet de plant verdwijnen.