Harpactus tumidus

De graafwesp Harpactus tumidus behoort tot de rondkoppige schuimcicadendoders. Het is een zeldzame graafwesp met een zwart-rood achterlijf met een witte tekening. De poten zijn rood met zwart. De wesp meet 6 tot 9 mm.

Deze soort vliegt van begin juni tot begin oktober in warme biotopen zoals stuifzanden, grindgroeven, lichte bossen en parken. Het nest wordt in open, zandige terreinen gegraven. De nestgang gaat verticaal de grond in. Per cel worden er een vijftal schuimcicaden en dwergicaden aangevoerd.

De Viervlekkige Koekoeksgraafwesp Nysson dimidiatus, de Zesvlekkige Koekoeksgraafwesp Nysson maculosus en de zandgoudwespen Koperen Zandgoudwesp Hedychridium cupreum, Hedychridium roseum en Hedychridium coriaceum treden op als parasieten bij deze graafwesp.