Havik

Accipiter gentilis

De Havik Accipiter gentilis is een dagroofvogel met een lengte van 50 tot 60 cm. Deze prachtige vogel heeft afgeronde vleugels, witte onderstaartdekveren, een lange staart en een witte oogstreep. Hij lijkt op de Sperwer Accipiter nisus, maar is veel groter. Oudere vogels zijn donker grijsbruin overdwars gebandeerd.

Het mannetje laat een klaaglijke “pie-jeeh” horen tijdens de afbakening van het territorium. Hierbij vliegt hij met trage vleugelslagen en een opgebolde, witte onderstaart.

Jonge vogels zijn meer in de lengte gestreept. De mannetjes zijn ongeveer een derde kleiner dan de vrouwtjes.  
De Havik bewoont bossen, vooral naaldbossen.

De vogel vertoont wel een groot aanpassingsvermogen en profiteert van het rijke aanbod aan kleine prooien, zowel in bossen als in residentiële wijken.

Zijn voedsel bestaat vooral uit Houtduiven Columba palumbus, maar ook uit andere duiven (postduiven), kraaiachtigen, kleine zangvogels, ratten en Hazen Lepus europaeus. Hij jaagt ook in open terrein. Op zandgronden worden vaak Konijnen Oryctolagus cuniculus gegrepen. De prooi wordt meestal direct gedood. Bij gevaar maakt de Havik een schor, klagend geluid.  

Beide ouders bouwen een grote horst, die zich gewoonlijk tegen de stam van een naaldboom, hoog boven de grond, bevindt. De horst wordt bekleed met groene bladeren of dennennaalden.

In april legt het vrouwtje 3 of 4 eieren, die zij alleen bebroedt. Het mannetje helpt bij het voederen.

De Havik is een schaarse broedvogel, standvogel en talrijke wintergast.

Om tamme duiven op de duiventil te beschermen tegen de Havik, volstaat het om een spiegelbol op een paal van 5 m in de buurt van de duiventil te plaatsen. Telkens de Havik wil toeslaan, zal hij door de spiegelbol worden afgeschrikt en blijven de tamme duifjes gevrijwaard.  

Regelmatig worden haviksnesten doorschoten door jagers. Zij zien de Havik als een voedselconcurrent die jachtwild (Haas, Fazant, Wilde Eend) wegkaapt.

De Havik is een bondgenoot van landbouwers die niet zo hoog oplopen met de aanwezigheid van Houtduiven.