Hazelaar

Corylus avellana

De Hazelaar Corylus avellana is een boom die vooral voorkomt in open loofbossen en gemengde bossen en in hagen, houtwallen en houtkanten op een lichte, matig vochtige, kalkhoudende en niet te zure bodem. Hij wordt ook vaak aangeplant als inheemse loofboom.

De boom bloeit reeds van januari tot in maart. De vrouwelijke bloemen zijn knopachtig met rode stijlen en groeien vanuit de bladknoppen. Enkel de stempel is zichtbaar. Het vruchtbeginsel en de stijl steken in de “knop”.
De mannelijke katjes hangen en worden reeds in de winter gevormd. De bestuiving gebeurt door de wind. Deze boom kent een hoge stuifmeelproductie.

De verspreiding van het stuifmeel via de wind wordt vergemakkelijkt in de winter doordat de boom nog geen bladeren draagt en de bladeren dus geen hindernis vormen.

De twijgen zijn klierachtig behaard. De bladeren zijn rondachtig met een uitgetrokken top.

De vruchten zijn de gekende hazelnoten, die worden omsloten door een bladachtig omhulsel. Ze hangen in trossen van maximum 4 stuks.  Ze worden verspreid door Eekhoorns Sciurus vulgaris en vogels, vooral de Vlaamse gaai Garrulus glandarius en de Boomklever Sitta europaea, die ze als wintervoorraad verbergen en dikwijls niet meer terug ophalen. De Boomklever en de Grote Bonte Specht Dendrocopos major klemmen de noten graag tussen de schors van de Zomereik Quercus robur.  

De Hazelaar bereikt een hoogte van 5 m.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Gehakkelde Aurelia Polygonia c-album, Bonte Beer Callimorpha dominula, Gevlamde Vlinder Endromis versicolora, Zomervlinder Geometra papilionaria, Wapendrager Phalera bucephala,  Kroonvogeltje Ptilodon capucina,  Eekhoorn Stauropus fagi,  Bont Schaapje Acronicta aceris, Dromedaris Notodonta dromedarius, Elzenuil Acronicta alni, Grote Nachtpauwoog Saturnia pyri, Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata, Halvemaanvlinder Selenia tetralunaria, Hazelaaruil Calocasia coryli, Hyena Cosmia trapezina, Kameeltje Notodonta ziczac, Perzikkruiduil Melanchra persicariae, Kleine Wintervlinder Operophtera brumata, Kromzitter Asteroscopus sphinx, Levervlek Euplexia lucipara, Meriansborstel Calliteara pudibunda, Piramidevlinder Amphipyra pyramidea, Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides en Bonte Bessenvlinder Abraxas grossulariata.
De hazelnoten worden graag gegeten door vogels en zoogdieren.

De Hazelnootboorder Curculio nucum is een snuitkever waarvan de larven zich voeden met de inhoud van een hazelnoot.  
Het is ook de waardplant van de Hazelaarbladrolkever Apoderus coryli.

De zwam Amanita coryli wordt geässocieerd met Hazelaar.