Hazelaaruil

Colocasia coryli

De Hazelaaruil Colocasia coryli is een nachtvlinder die behoort tot de uiltjes.

De volwassen vlinder vliegt van begin april tot begin september. Het mannetje vliegt vanaf de schemering. Het vrouwtje vliegt nauwelijks en wordt slechts weinig gezien.

De rupsen komen voor van mei tot juli en ook in september en oktober. De rupsen foerageren ’s nachts en verbergen zich overdag veelal tussen samengesponnen bladeren. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag, onder mos of aan de basis van de stam van de waardplant.

De waardplanten zijn Haagbeuk Carpinus betulus, Hazelaar Corylus avellana, Beuk Fagus sylvatica en Zomereik Quercus robur. Het is een vrij algemene soort.