Hazenpootje

Trifolium arvense

Het Hazenpootje Trifolium arvense is een plant van droge, zandige, meestal kalkarme en zure plaatsen. We vinden de plant op droge grasvelden, op schaars begroeide zandgronden, in akkers en in wegbermen.

Deze plant wordt 5 tot 30 cm hoog en bloeit van juni tot november met witte bloemen, die in cilindrische zachte, donzige hoofdjes op lange stelen staan.

De roodachtige kelktanden in de langwerpige vruchthoofdjes zijn wijd gespreid. De verwelkte kroonbladeren blijven bewaard. De kelktanden zijn afgedekt door lange witte haren. De steunblaadjes aan de basis van de bladsteel zijn priemvormig toegespitst.

Het Hazenpootje wordt door het vee niet gegeten.