Hazezegge

Carex ovalis

De Hazezegge Carex ovalis heeft ronde rijpe aartjes die lijken op hazenpootjes.

De plant bloeit in mei en juni en komt voor op lichte, matig zure bodems zonder kalk, op schrale graslanden en duinvalleien, langs bospaden, bermen en slootkanten.