Heelblaadjes

Pulicaria dysenterica

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica groeit op vochtige, humeuze, kalkrijke en brakke  plaatsen in waterkanten, langs rivieren, plassen en sloten en ook in de duinen. De plant wordt 20 tot 90 cm hoog.

De plant bloeit van juli tot september met gele bloemen die in hoofdjes van buisbloemen en lintbloemen staan. De bladeren zijn beklierd en langwerpig. De hogere bladeren zijn stengelomvattend. De plant bezit een wortelstok.
De plant wordt door vee niet gegeten. Bij een te sterke beweiding wordt de plant wel vertrapt.

De op gele composieten gespecialiseerde bijensoorten Tronkenbij Heriades truncorum en Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes kunnen op deze plant worden aangetroffen.