Heelkruid

Sanicula europaea

Het Heelkruid Sanicula europaea is een schaduwplant, die we vinden in vochtige loofbossen op een humusrijke, tamelijk losse, kalkhoudende of lemige bodem. Deze plant bloeit in mei en juni met witte of roze bloemen die in meervoudige schermen staan. De bladeren zijn wortelstandig en handvormig ingesneden.

De stengel groeit verticaal en is onbehaard.

De vruchten zijn voorzien van haakvormige stekeltjes. Deze plant wordt dan ook vaak aangetroffen langs bospaden aangezien de vruchtjes ook via mensen worden verspreid.