Heen

Bolboschoenus maritimus

De Heen Bolboschoenus maritimus, ook Zeebies genoemd, is een grassoort, behorende tot de cypergrassen. Deze plant komt onder meer voor in brakwaterschorren, kwelders en op plaatsen waar de grond nog verzilt is door dijkbreuken in het verleden, waarbij  kreken, geulen en wielen gevormd werden.

De stengel is driekantig. De bloeiwijze bestaat uit compacte hoofdjes. Ondergronds heeft de plant ronde, houterige knollen waarin de voedingsstoffen zijn opgeslagen.

Overwinterende vogels, zoals de Grauwe Gans Anser anser, vinden in de knollen een belangrijke voedingsbron.
In tegenstelling tot hetgeen zijn naam doet vermoeden groeit deze plant het liefst in zoet of brak water. 

De cicade Paramesus obtusifrons komt vrijwel alleen voor op deze plant.

De larven van de Heenzweefvlieg Lejops vittata ontwikkelen zich op deze plant, vooral in zeedijksloten. De volwassen vliegen zijn vaak in bloeiende Heen-vegetaties te vinden.

De rupsen van de Zeeuwse Boegsprietmot Monochroa moyses leven op deze plant.