Heermoes

Equisetum arvense

Het Heermoes Equisetum arvense komt algemeen voor in bermen, tuinen, vochtige bossen, wegbermen en schrale graslanden. De soort wordt zelfs aanzien als “onkruid”. Deze paardenstaart kan een hoogte bereiken van 80 cm. Deze soort heeft een taaie wortelstok. Hieruit ontwikkelen zich in april onvertakte, vruchtbare, gelede stengels van zo’n 30 cm, met aan de top de schubvormige sporenvormende organen (sporangioforen) die in een aar staan en die na een paar weken weer afsterven. Dan verschijnen de groene stengels, die steriel zijn en kransstandige takjes met verschillende geledingen dragen.   

Landbouwhuisdieren nemen soms de gemaaide plantendelen op via hooi. In gedroogde vorm is de plant minder giftig, maar de opname in grote hoeveelheden kan nog steeds dodelijk zijn.

De plantendelen bevatten een enzym dat vitamine B afbreekt. De eerste ziekteverschijnselen bij paarden en runderen zijn diarree, gewichtsverlies, verhoogde reflex, schrikachtigheid en soms verlamming. Het verloop van de ziekteverschijnselen kan vrij snel zijn en na 2 tot 8 dagen leiden tot de dood bij paarden en runderen.  

Een langdurige inname van deze plant kan aanleiding geven tot zenuwsymptomen. Bij runderen treedt er vermagering en een daling van de melkproductie op. Er kan ook een algemene verzwakking optreden door uitputting.

De ziektebeelden worden symptomatisch aangepakt in combinatie met het toedienen van thiamine om het vitamine B-tekort te verhelpen.