Heggenmus

Prunella modularis

De Heggenmus Prunella modularis is een vogel met een lengte tot 14,5 cm. Mannetje en vrouwtje hebben een grijze kop, een bruine rug, een dunne snavel (insecteneter) en een gestreepte flank. De jongen zijn gevlekt.

De zang lijkt op die van de Winterkoning Troglodytes troglodytes. De vogel zingt vaak vanaf een lage boomtop.  
Zijn voedsel bestaat in de zomer uit insecten en in de winter uit kleine zaden.

Het vrouwtje broedt 2 keer per jaar. Het mannetje helpt bij het voederen.

Deze vogel brengt vaak een jong van de Koekoek Cuculus canorus voort.

Hij bewoont vooral terreinen met struiken en geboomte, zoals parken en grote tuinen. Het is een pioniersoort, die nieuw aangelegde gebieden snel ontdekt. Toch leeft hij vooral teruggetrokken. Deze vogel komt zeer zelden in groep voor.  Het is een zeer talrijke broedvogel en grotendeels een standvogel. Hij trekt ook weg en door.