Heggenrank

Bryonia dioica

De Heggenrank Bryonia dioica draagt van juni tot september groene, stervormige bloemen in trossen. De bladeren zijn handvormig.

Deze plant heeft een wortelstok die elk jaar nieuwe lange dunne stengels vormt die zich verankeren aan andere planten door middel van hechtranken. De ranken kunnen een lengte van 4 m bereiken.  

Deze ranken ontstaan naast de bladeren en vormen kurkentrekkervormige windingen.

Deze soort groeit in heggen en kreupelhout, onder meer in de duinen, in struwelen van Duindoorn Hippophae rhamnoides en Gewone Vlier Sambucus nigra.

De Heggenrank produceert giftige bessen. De hele plant is trouwens zeer giftig, ook de wortelknol.

De inname van 15 bessen is reeds dodelijk voor kinderen. Inname van de plantendelen leidt tot braken en een bloederige buikloop.

Contact met het sap leidt tot rode vlekken, blaren en afsterven van de huid.

De bloemen worden vooral voor het stuifmeel bezocht door Honingbijen Apis mellifera. De plant trekt verder ook zandbijen, maskerbijen, groefbijen en behangersbijen aan.

De Heggenrankbij Andrena florea kent een gespecialiseerd bloembezoek op Heggenrank.

Het is de belangrijkste voedselplant van het Heggenranklieveheersbeestje Henosepilachna argus.