Heggenrankbij

Andrena florea

De Heggenrankbij Andrena florea is één van de zwartrode zandbijen, die in het veld meestal goed herkenbaar is aan de rode kleur op het eerste en tweede achterlijfssegment in combinatie met het bloembezoek op Heggenrank.

Het vrouwtje heeft een bruin behaard borststuk. Tergieten 1 en 2 van het achterlijf zijn vaak rood gekleurd (soms beperkt tot de zijkant). Het achterlijf is onduidelijk behaard.

Het mannetje lijkt op een klein, slank vrouwtje. Tergieten 1 en 2 van het achterlijf zijn vaak rood gekleurd (soms beperkt tot de zijkant). Het achterlijf is onduidelijk behaard.

Deze vrij algemene bij meet 11 tot 13 mm en vliegt van begin mei tot half augustus.

Deze monolectische soort haalt alleen stuifmeel op de bloemen van Heggenrank Bryonia dioica. We vinden de bij in houtwallen, heggen, struwelen en bosranden waar de voedselplant voorkomt. Bij een voldoende aanbod van de waardplant kan de soort ook in tuinen en parken aanwezig zijn.

De nesten worden ondergronds gegraven op vrijwel onbegroeide plekken, bijvoorbeeld langs (zand)paden. De soort nestelt soms in aggregaties. De nectar wordt gehaald bij Heggenrank en ook wel bij Wilde Liguster Ligustrum vulgare.