Heggenranklieveheersbeestje

Henosepilachna argus

Het Heggenranklieveheersbeestje Henosepilachna argus is een zeldzaam lieveheersbeestje met een lengte tot 8 mm. Hij heeft een bolle lichaamsvorm.

De dekschilden zijn oranje en hebben 6 ver uit elkaar staande zwarte vlekjes.

De larve is geelachtig en bezet met op rijen staande stekelbosjes.

Deze soort komt van eind maart tot begin oktober voor in struwelen, hagen, wegbermen en duinen op plaatsen waar Heggenrank voorkomt. Hij leeft vrijwel alleen op deze Heggenrank Bryonia dioica, soms ook op Duindoorn Hippophae rhamnoides en Gewone Vlier Sambucus nigra. Soms wordt het diertje ook gezien op andere planten uit de komkommerfamilie zoals Reuzenkalebas Cucurbita maxima of Sierpompoen Cucurbita pepo.

De soort behoort tot de bladetende lieveheersbeestjes.

De kever en de larven voeden zich met het bladgroen van de waardplanten.

De verspreiding van dit diertje komt goed overeen met de verspreiding van de belangrijkste waardplant, namelijk Heggenrank.

Het behoud van de plant komt dit diertje dus ten goede.

Dit lieveheersbeestje is een warmteminnende soort en komt dan ook vaak in urbane gebieden voor.

De kever overwintert als adult in de strooisellaag in de nabijheid van de voedselplanten.