Heideaardster

Geastrum schmidelii

De Heideaardster Geastrum schmidelii is een zwam die voorkomt op humusarm duinzand in onbemeste, droge, graslanden, bemoste duinheiden, helmduinen, open duinbosjes en randen van duinstruwelen. Het vruchtlichaam is gesloten bolvormig en heeft 6 tot 9 slippen.

De bol is lichtgrijs. De slippen zijn bleekbruin. Het is een saprotrofe soort.