Heidebronsgroefbij

Halictus confusus

De Heidebronsgroefbij Halictus confusus is een vrij zeldzame bij met een lengte van 6,5 tot 8 mm.

Het vrouwtje heeft een onopvallend bruin behaarde borststukrug. Het achterlijf heeft lichte bandjes over tergieten 3 en 4. De banden zijn breed onderbroken op de eerste 2 tergieten.

Het mannetje heeft zeer lange antennes.

Deze bij vliegt in één generatie van half maart tot half oktober op zandgronden. De mannetjes vliegen vanaf begin juni.
Deze solitaire soort mijdt de stedelijke omgeving. De bij kan talrijk zijn in de duinen en is ook vrij vaak te zien op heidevelden. Deze soort is in het veld vrijwel niet te onderscheiden van de algemenere Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum.

Het nest wordt gegraven in zandige grond. De volwassen vrouwtjes overwinteren.  

Het is een polylectische soort.