Heidekamstaartje

Hahnia nava

Het Heidekamstaartje Hahnia nava is een spin die voorkomt op jonge duingraslanden en heide.

Deze soort wordt ook gevonden in vochtige graslanden met veel mossen. Voedselarme korte graslanden met plekken ruige vegetatie genieten de voorkeur.

Adulten worden vooral gevonden in de maanden maart tot juli.