Heidekegelbij

Coelioxys conica

De Heidekegelbij Coelioxys conica is een zeer zeldzame bij met een lengte van 9 tot 13 mm.

Het vrouwtje heeft lichte, doorlopende haarbandjes op tergieten 2 tot 4, zonder duidelijke versmalling in het midden.

Ook het mannetje heeft lichte, doorlopende haarbandjes op tergieten

De bij bewoont vooral heide en duingraslanden en vliegt in één generatie van half mei tot eind augustus.
Het is een broedparasiet bij de Andoornbij Anthophora furcata en waarschijnlijk ook de enige broedparasiet bij de Ericabij Megachile analis en de Grote Harsbij Trachusa byssina.

De bij legt een ei in het nest van de gastheerbijen. De vreemde larve eet de voedselvoorraad op en doodt de larven van de gastheer.