Heidekielspriet

Poecilus lepidus

De Heidekielspriet Poecilus lepidus is een loopkever. Het is een kenmerkende soort van open, zonnige zand- of veenbodems met een mozaiek-vegetatie. De kever is soms aan te treffen op vochtige tot natte plaatsen zoals rivieroevers.
Hij wordt gevonden op vrij open plaatsen zonder begroeiing of met een schrale, lage begroeiing, zoals plagplaatsen of stenige graslanden.

Het is een weinig mobiele soort. Versnippering en het “dichtgroeien” van de vegetatie vormen dan ook bedreigingen voor deze loopkever.