Heideknotszwam

Clavaria argillacea

De Heideknotszwam Clavaria argillacea is een bleekgeel gekleurde zwam die voorkomt op voedselarme, zure zandgrond, langs heidepaadjes, in verstuivingen en duinen. De zwam treedt vaak op enkele jaren na de verwijdering van de strooisellaag. Het is waarschijnlijk een saprotrofe soort.

Het vruchtlichaam is tot 8 cm lang en tot 8 mm breed en heeft een stompe top. De steel is glad.