Heidekortnek

Nebria salina

De Heidekortnek Nebria salina is een zeldzame loopkever. De soort is gebonden aan open, kale bodems.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 10,8 mm.

Plaatselijk kan hij wel in hoge aantallen voorkomen op bijvoorbeeld plagplaatsen. Hij vertoont in droge heide een uitgesproken voorkeur voor open, schaars, begroeide terreinen.