Heidekrabspin

Xysticus acerbus

De Heidekrabspin Xysticus acerbus is een spin van vooral kalkgraslanden en heide. 

Het is een xerothermofiele soort die houdt van min of meer verstoorde gebieden met open, snel opwarmende plekken en een vrij schrale begroeiing.