Heidelanglijf

Sphaerophoria virgata

De Heidelanglijf  Sphaerophoria virgata is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm. Deze vlieg heeft brede, gele banden op het achterlijf.

Deze zeldzame soort vliegt in 2 generaties van half april tot half september in beschutte heidevelden en schrale graslanden, hoogveenranden en jonge aanplant van naaldbomen.