Heidelieveheersbeestje

Chilocorus bipustulatus

Het Heidelieveheersbeestje Chilocorus bipustulatus is een vrij zeldzaam lieveheersbeestje met een lengte tot 4 mm. Het is een kleine, ronde kever met een donkerbruin tot zwart lichaam. De zwarte dekschilden dragen elk een lijntje van 3 soms volledig in elkaar vloeiende rode vlekjes.

De soort kan van maart tot in oktober worden gezien in droge heidegebieden met bomen en bosranden en in de duinen.
Hij leeft er vooral op Struikhei Calluna vulgaris, maar ook op bomen zoals o.m. Zomereik Quercus robur, Berk-soorten Betula species , Bosbes-soorten Vaccinium species, Jeneverbes Juniperus communis en Grove Den Pinus sylvestris.
In stedelijk gebied komt de soort vooral voor op coniferen zoals Thuja species.

De overwintering gebeurt in strooisel onder heidestruikjes, in heidetakjes en –bladeren tussen bladafval, meestal in de schaduw en in schorsspleten.

Hij voedt zich met schildluizen.