Heiderenspin

Philodromus histrio





De Heiderenspin Philodromus histrio is een spin die vooral in heide voorkomt.

De soort prefereert droge heidevegetaties met veel open plekken naakt zand of bedekt met korstmossen.