Heideringelrups

Malacosoma castrensis

De Heideringelrups Malacosoma castrensis behoort tot de spinners.

Deze vlinder heeft een vleugelspanning tot 35 mm en vliegt van juni tot augustus. De voorvleugels van het mannetje zijn geelbruin en hebben donkere dwarsbanden. Bij het vrouwtje zijn ze donkerbruin met lichte dwarsbanden. De achtervleugels zijn bij beiden donkerbruin.

Deze vlinder komt vooral voor op plaatsen met zandige of stenige bodems zoals heidevelden en schrale kalkgraslanden.
Het is een zeer zeldzame soort. De eitjes worden in kringen rond takjes gelegd en overwinteren. De rupsen zijn grijs en hebben rode en zwarte lengtestrepen. Ze leven aanvankelijk in een gezamenlijk spinsel, maar verspreiden zich daarna over de voedselplanten.  

De waardplanten van de rupsen zijn Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias (vooral), Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna en Kleine Pimpernel Sanguisorba minor.

Deze vlinder staat niet bekend als een mobiele soort, maar kan toch worden opgemerkt ver van zijn normale leefgebieden.