Heideschallebijter

Carabus arvensis

De Heideschallebijter Carabus arvensis is een loopkever die voorkomt onder mos en in bossen. De soort houdt van natte heide en hoogveen. Hij werd ook reeds gevonden in droge habitats, vooral droge heide met opslag van naaldhout en op kapvlakten in bossen.

Deze kortvleugelige (brachyptere) soort meet gemiddeld 19 mm.