Heidesteatoda

Asagena phalerata

De Heidesteatoda Asagena phalerata komt voor op de grond of laag in de vegetatie in droge kortgegraasde graslanden of droge heide, in de buurt van mieren, soms in mierennesten.

De spin voedt zich met mieren.