Heidesteekmier

Myrmica sulcinodis

De Heidesteekmier Myrmica sulcinodis is een soort van vochtige heideterreinen, gedomineerd door Dophei Erica tetralix, Struikhei Calluna vulgaris en/of Pijpenstrootje Molinia caerulea.

In Nederland blijkt deze mier uiterst zeldzaam te zijn en alleen gekend van enkele heideterreinen waar geen beheersmaatregelen worden toegepast. Ook In Vlaanderen zal deze mier alleen te vinden zijn in natte, onverstoorde heidegebieden.

De bruidsvluchten vinden plaats van juli tot september.