Heideviltbij

Epeolis cruciger

De Heideviltbij Epeolus cruciger is een vrij zeldzame bij met een lengte van 5,5 tot 7,5 mm.

Het is een zwarte soort met witte viltvlekken. De kop en het voorste deel van het borststuk zijn zowel bij het mannetje als het vrouwtje voorzien van aanliggende haartjes.

Deze bij vliegt van begin juli tot eind september in heidevelden en duinen. Het is een broedparasiet bij de Heizijdebij Colletes succinctus en de Donkere Zijdebij Colletes marginatus.

De bij bezoekt verschillende planten, maar vertoont een voorkeur voor Struikhei Calluna vulgaris. De bij kan ook worden gezien op Klein Streepzaad Crepis capillaris.

De Struikhei bloeit laat. Voordat de Struikhei in bloei raakt, zoekt de Heideviltbij voedsel op omliggende kruidenrijke akkers. Daarom moet er voldoende vegetatie ongemoeid (ongemaaid) worden gelaten.