Heidewespbij

Nomada rufipes

De Heidewespbij Nomada rufipes is een vrijwel kale koekoeksbij met een lengte tot 9 mm.

Het vrouwtje heeft zwarte antennevlaggen en 1 gele vlek op de rug. Het achterlijf is opvallend geel getekend. De gele vlekken op tergieten 2 en 3 zijn duidelijk gescheiden en nogal driehoekig. De poten zijn overwegend oranje. Het onderste deel van het gezicht is oranje.

Het mannetje heeft geelachtige poten. Het onderste deel van het gezicht is geel. 

Deze soort komt van juni tot september voor op zandgronden zoals heideterreinen, zandgronden en duingebieden. Het is een zeldzame soort die in Vlaanderen vooral in de Kempen voorkomt.

Deze bij bezoekt graag de bloemen van Basterdwederik-soorten Epilobium species, Zandblauwtje Jasione montana en Struikhei Calluna vulgaris.

De soort parasiteert waarschijnlijk in de nesten van de Heidezandbij Andrena fuscipes, de Kruiskruidzandbij Andrena denticulata en de Donkere Zomerzandbij Andrena nigriceps. Het vrouwtje wordt vaak laagvliegend boven zand aangetroffen, terwijl ze naar nesten van de gastheerbijen zoekt.