Heidezandbij

Andrena fuscipes

De Heidezandbij  Andrena fuscipes  is een zeldzame zandbij met een lengte van 8 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een zandkleurig behaarde kop, een bruin behaard borststuk en brede bruingele haarbanden op het einde van de tergieten 2 tot 4. De schenen zijn grauwbruin. De achterlijfspunt is grauwbruin.  

Het mannetje heeft een lichtbruin behaard borststuk; de andere delen zijn geel-wit behaard; het achterlijf heeft onduidelijk bruingele haarbandjes op tergieten 2 tot 4.

Deze zandbij vliegt van half juli tot begin oktober.

De mannetjes patrouilleren vaak in groepjes van 8 tot 12 exemplaren en zetten op verschillende plaatsen geurmerken af.
Deze zandbij komt voor op heideterreinen op binnenlandse zand- en lössgronden. Het nest wordt ondergronds gemaakt. Het is een solitair nest, dat toch vaak in groepen wordt gevonden.

Het vrouwtje van deze soort verzamelt uitsluitend stuifmeel van Struikhei Calluna vulgaris als voedsel voor de larven. 
Het is een zeer waarschijnlijke gastheerbij voor de Heidewespbij Nomada rufipes.

Ook de Groefbijendoder Cerceris rybyensis dringt soms de nesten van deze bij binnen.