Heidezwartschild

Pterostichus rhaeticus

De Heidezwartschild Pterostichus rhaeticus is een loopkever die vooral voorkomt op oligotrofe terreinen.

Het is eerder een veensoort. Hij bewoont graag natte heidegebieden en natte plagplaatsen in gagelheidegebieden.