Heksenmelk

Euphorbia esula

De Heksenmelk Euphorbia esula is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. Ze komt bij ons verwilderd voor op een kalkhoudende, droge, humeuze grond, die redelijk voedselrijk is. We treffen haar aan langs spoorlijnen en in bermen van verkeerswegen, waarlangs ze door het verkeer verder wordt verspreid. We vinden deze plant ook in uiterwaarden van grote rivieren, op dijken en in weilanden.

De Heksenmelk bloeit van mei tot juli met gele of groenige bloemen die in schermvormige trossen staan. De bladeren zijn lancetvormig en enkelvoudig. De plant bezit een wortelstok.