Heldenbok

Cerambyx cerdo

De Heldenbok Cerambyx cerdo is een grote kever die zijn eieren legt in de stoven van hakhout-Eiken Quercus species. De larven voeden zich met sappen van kwijnende exemplaren van forse omvang. Ook de volwassen dieren voeden zich met sap dat uit verwondingen van de stammen stroomt en ook wel met sap van zoete vruchten.

Hij behoort met zijn lengte die tot 53 mm kan bedragen tot de grootste Europese kevers en bewoont oude loofbossen, vooral eikenbossen. Oude bomen zijn van cruciaal belang voor zijn overleving. Soms komen de kevers Vlaanderen als larven binnen via geïmporteerd hout.

In juni-juli vliegen de kevers uit. Ze verblijven overdag onder schors en in oude houtgangen en vliegen in de schemering en ’s nachts rond onder luid geruis. Het vrouwtje legt ongeveer 80 eitjes in eikenschors. De jonge larve moet zich door de schors en de bast in het hout knagen, waar ze tenslotte in een haakvormig gekromde gang verpopt. De larve meet tot 9 cm. De ontwikkeling ervan duurt 3 tot 5 jaar. In augustus-september verpopt de larve. De volwassen kever komt na een zestal weken uit, maar verlaat de holte pas het jaar daarop.

De kever is vrijwel in heel zijn verspreidingsgebied bedreigd. Voor het behoud van de soort is de aanplant nodig van meer alleenstaande Eik-soorten. Er dienen ook bomen te worden aangeduid en beschermd die geschikt zijn als biotoop voor deze soort.