Helmzakspin

Clubiona frisia

De Helmzakspin Clubiona frisia is een typische struikzakspin van zandgronden. Deze spin komt meestal voor in pollen met Helm Ammophila arenaria aan de kust, ook in andere kruidachtige vegetaties (gesloten graslanden en struwelen met Kruipwilg Salix repens en Duinroos Rosa pimpinellifolia) op zandgronden in het binnenland.

Volwassen exemplaren kunnen het hele jaar door gezien worden, maar vooral van mei tot oktober.