Hemelboom

Ailanthus altissima

De Hemelboom Ailanthus altissima is een uitheemse boom, die oorspronkelijk afkomstig is uit Azië. Sinds de achttiende eeuw wordt deze boom aangeplant als straatboom of nabij kerken in Europese steden.

Het is een middelgrote boom. De bladeren zijn lang geveerd. Kenmerkend zijn de (meestal) 2 kleine lobben aan de voet van de 20 – 50 deelblaadjes van een blad. Onder elke lob zit een kliertje.

De boom draagt zowel mannelijke bloemen als vrouwelijke en is dus eenhuizig. In de omgeving kunnen er nieuwe boompjes vanuit zaad opschieten. De boom kan zich ook verspreiden door wortelopslag tot op een afstand van tientallen meters van de boom.

Deze boom is in Vlaanderen ingevoerd als park- of laanboom en verwildert snel vanuit de aanplantingen. De zaden kiemen bij voorkeur op stenige plaatsen. In de stad vindt men deze soort dan ook geregeld langs de stoep tegen gevels of muren. De boom wordt ook meer en meer aangetroffen in middenbermen van snelwegen en langs spoorwegen.   

De wortels scheiden ailanthone af, een groeiremmende stof die ervoor zorgt dat andere planten en bomen geen kans meer maken.