Hennegras

Calamagrostis canescens

Het Hennegras Calamagrostis canescens behoort tot de grassenfamilie (Poaceae). De bladen zijn bovenaan behaard. De bloeiwijze kenmerkt zich door overhangende takken.

Deze plant wordt 60 tot 150 cm hoog en bloeit in juni en juli. De plant komtvooral voor op natte, matig voedselarme grond in graslanden, veenmoerassen, moerasbossen en op kapvlakten.

Het is één van de waardplanten van het Bont Dikkopje Carterocephalus palaemon.