Hercostomus nigripennis

Hercostomus nigripennis is een slankpootvlieg die voorkomt in heide en venen, mogelijks ook in duinvalleien in de kuststreek. De vlieg wordt aangetroffen op droge heide, heischrale hooilanden, heischrale paden en dreven in bossen op zandgrond.

De vlieg bezoekt vooral de bloemen van Tormentil Potentilla erecta. Ze voedt zich met nectar of stuifmeel.