Herculesje

Selenia dentaria

Het Herculesje Selenia dentaria is een algemeen voorkomende vlinder van bosgebieden op zandgronden. Hij komt ook voor in aanplantingen in stedelijk gebied.  

De vlinder behoort tot de spanners.

Er zijn jaarlijks 2 generaties van april tot juni en van juli tot augustus. Zijn vleugelspanning bedraagt tot 38 mm. De vlinder lijkt op een dor blad.

De waardplanten van de rupsen zijn Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna en Sleedoorn Prunus spinosa.