Herfstblaaskop

Zodion kroeberi

De Herfstblaaskop Zodion kroeberi is een blaaskopvlieg met een donkergrijs lichaam en lichte antennes. De soort is uit Vlaanderen (nog) niet bekend, maar komt wel voor in Nederland.

Het is een zeer zeldzame vlieg die voorkomt in schorrengebieden met zandwallen en in heidegebieden die omringd zijn met bossen. In de heide vliegt de soort op bloeiende Struikhei Calluna vulgaris.

Er zijn geen gastheren gekend.

Wel werd reeds vastgesteld dat de Schorzijdebij Colletes halophilus deze blaaskopvliegen aanvalt; een gedrag dat bij deze bijen enkel werd waargenomen als een reactie tegen nestparasieten. Misschien is de Schorzijdebij in schorrengebieden dus een gastheer voor deze vlieg.

Een gastheer in heidegebieden zou de Heizijdebij Colletes succinctus kunnen zijn.