Herik

Sinapis arvensis

De Herik Sinapis arvensis groeit op voedselrijke, open, meestal kalkrijke bodems. We vinden deze plant vaak in bermen in hoge vegetaties van pas aangelegde dijken en wegen. Deze soort is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, maar verspreidde zich met zomergraan, bieten en zaad op akkers. De plant is min of meer giftig voor vogels en vee. Van april tot oktober bloeien de gele bloemen in trossen.
 
Deze bloemen worden bezocht door kevers en vliegen.

De bladeren zijn langwerpig of veervormig ingesneden. Het is een behaarde plant.

Herik wordt 30 tot 60 cm hoog. Het is nog steeds een algemene plant, maar door bestrijdingsmiddelen is de soort wel achteruit gegaan. De roodbruine zaden blijven evenwel tot 50 jaar kiemkrachtig en kunnen kiemen als de grond wordt omgewerkt, want Herik is een pionierplant.

De zaden kiemen boven de 10 °C en in het donker, dus met aarde bedekt.

Deze plant is één van de waardplanten van de vlinders Oranjetipje Anthocharis cardamines en Klein Geaderd Witje Pieris napi.