Herintroductie


Herintroductie is het invoeren van soorten die plaatselijk verdwenen zijn.

Introductie in kwetsbare gebieden moet met nog veel meer terughoudendheid gebeuren dan introductie in multifunctionele terreinen. Doorgedreven wetenschappelijk onderzoek is een must in deze kwetsbare gebieden.

Bij een herintroductie moet men vooral letten op de taxonomie van de soort, de ecologie van de soort, de historiek (de oorzaak van het verdwijnen), de bronpopulatie (kan de soort elders worden weggenomen en kan de soort wel overleven, indien ze in gevangenschap werd gekweekt) en de monitoring (opvolging van de evolutie in het veld).

Bij planten spreekt men van herintroductie als men de soort binnen het historische verspreidingsgebied aanplant terwijl de betreffende soort niet meer van nature aanwezig is. Is de soort wel nog aanwezig, dan spreekt men van versterking of herbeplanting. Een aanplant buiten het historische verspreidngsgebied noemt men ook wel een geassisteerde migratie/kolonisatie.