Hermeandering


Meanders zijn natuurlijke bochten van de rivier. Ze zorgen voor dynamiek en leven in het water, geven de rivier een natuurlijke structuur en houden het water op, wat helpt tegen verdroging.

Hermeandering is het herstellen van oude meanders; de rivier opnieuw haar natuurlijke loop geven.

Na een hermeandering verbetert doorgaans het zelfreinigend vermogen en het zuurstofgehalte van de waterloop, zodat de waterkwaliteit er gevoelig op vooruit gaat.

Bij een hermeandering kunnen er vismigratieknelpunten worden opgelost, zodat typische beekvissen zich gemakkelijker ind e waterloop kunnen verplaatsen.

Dankzij de afwisseling van binnen- en buitenbochten en de variatie in stroomsnelheid, erosie en sedimenatie ontstaan er geschikte biotopen voor tal van dieren en planten.

Een hermeandering zorgt ervoor dat de waterloop veel langer wordt en dus een groter waterbergend vermogen heeft.
Hermeandering gecombineerd met de aanwezigheid van natuurlijke overstromingsgebieden in bijvoorbeeld valleigebieden verkleinen de kans op overstromingen in woongebieden die langs de waterloop liggen.