Hertshoornweegbree

Plantago coronopus

De Hertshoornweegbree Plantago coronopus groeit in het kustgebied in duinen, op zeedijken, op hoge schorren, op groene stranden, langs bermen en open grasvelden in een vochtige en zoute omgeving.

Ook langs door strooizout gepekelde wegbermen kan men deze soort soms aantreffen. De plant bloeit van juni tot september met witte bloempjes die in aren staan. De bladeren zijn lintvormig, maar sterk veervormig ingesneden. De plant bezit een penwortel. De vruchten zijn doosvruchtjes.

Net als andere Weegbreesoorten is deze plant goed bestand tegen verstoring en betreding. Ze wordt wel snel verdrongen door andere planten.