Hokjespeul

Astragalus glycyphyllos

De Hokjespeul Astragalus glycyphyllos groeit op kalkrijke halfbeschaduwde, vochtige standplaatsen zoals bosranden, tussen struikgewas, op dijken en langs spoorwegen. Het is een pionierplant op onbegroeide plaatsen, bij voorkeur op kalkhoudende of lemige droge grond.

De soort is vrij zeldzaam. De gele vlinderbloemen, die in trossen staan, bloeien van juni tot september. De bladeren zijn oneven geveerd. De stengel is kruipend en aan het einde opstijgend.

De vruchten zijn door een tussenschot in 2 hokjes verdeeld. De zaadjes smaken zoet en worden door dieren gegeten. De zaden verteren niet en worden via de uitwerpselen verspreid.

De wortel is een penwortel.